Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum Södra Sandby / LUND, L.I.U.C.
- är en lokal verksamhetsavdelning av den ideella organisationen UTKC - Centrum för Total Kulturell Utveckling, som har till syfte bl.a att främja internationaliserings och integrationsutvecklings processen - även - i Södra Sandby (LUND) - som GLOBAL VILLAGE!

Pågående lokala projekt:
- rådgivning och vägledning i integrationsfrågor; tisdagar & torsdagar mellan kl 10.00-12.00 (drop-in eller efter anmält intresse)
- tilfälliga föreläsningar, seminarier, rundabord diskussioner samt utställningar inom temat internationelisering och mångkulturell Integration
- andra typer av integrationsutvecklingsarbete, som t ex: förverkligandet av Ett Nytt Integrations Utvecklings System i Lunds kommun (>>), inkl. Lunds Integrationsting.

Aktivitets/VerksamhetsArkiv: - olika mångkulturella projekt såsom:
• Utställning av traditionella Vårsmycken från Central-Europa; på biblioteket i Södra Sandby (Våren 2013) och Biblioteket i Dalby (Våren 2014)
• Utställning av vardagsobjekt från olika kulturer på Biblioteket i Södra Sandby, under namnet Södra Sandby GLOBAL VILLAGE, av Frank van der Meer >>>
• Projektet: Kultur'Nova Lundensiska, >>>
- Traditionernas Kreativitetshus, 1 >> 2 >> 3 >>
- Multietnisk KulturBal i Lund 1 >>; 2 >>; 3 >>; 4 >>; 5 >>; 6 >>
- Lunds Multikulturella Ensembel >>>
• Artiklar med olika teman om Integrationsarbete i Lund - publicerade i tidskriften "Över Gränser" (LIFS >>>) mellan 2005 och 2010 av UTKC_ITEK:s medarbetare:
- Károly Tar: Vi måste alltid välja >> ; I integrationens djup (Transsylvanikus) >> ; Modersmålstudier på hög nivå >> ; Integration - vardagsmat >>; mm.
- Frank van der Meer: Lunds kommun skapar likhet i mångfalden >> ; Stor skillnad mellan assimilering och integration >> ; Man bryter gränserna genom att vara äkta >>
- A. Béla Fodor: Integrations Förverkligande - nytt strategiskt perspektiv inom integrationsutveckling i Lund >> ; Integration - utveckling - förverkligande >> ; Nu är det hög tid för Sverige och även Lund att vakna! >> ; Den Nya Tidsålderns Nya Kulturmänniska är på väg... ; Lunds Multietniska Ensambel - "TEKIA"; Traditionernas Hus; >> ; ITEK - Inst. F. Tillämpad Total Etno Kultur >> ; Multietnisk KulturBal >>
Sudier (av ABF); om kultur, integration, evolution, human resurs utveckling, kreativitet, helhetsutveckling, mm. >>>
• Andra typer av utvecklingsarbete: projektet Ett Nytt Integrations Utvecklings System i Lunds kommun är på väg..., (>>>). inkl. Lunds Integrationsting (>>>)

Kontakt:
E-mail:integrationscentrum@utkc.se
(Mobil: 0702150927)
http://wuni.net/IntegrationsCenter.html

Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C. >>
• Kompetens Utvecklings Centrum - Byahuset Södra Sandby >>
• Lunds Integrations Ting – Samordningsenhet Södra Sandby