<< U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K © IntegrationsCenter ©
TRADITIONERNAS KREATIVITETSHUS

@ @@@@@


UTKC: ITEK_Projekt: KULTUR'NOVA LUNDENSISKA
Delprojekt:
TRADITIONERNAS KREATIVITETSHUSTRADITIONERNAS KREATIVITETS_HUS är en unik mångkulturell mötes- och utvecklingsplats upprättad för alla Lundabor som vill bevara och kreativt vidareutveckla Lunds kommuns multi*etno*kulturella traditioner - med sina egna i fokus!


• Genom ett aktivt deltagande i Traditionernas KreativitetsHus kommer Du att bidra till förverkligandet av ett av de mest värdefulla och allmännyttiga projekt som pågår inom Lunds kommun, nämligen det s k Kultur'Nova Lundensiska >>
• Du kan delta i KreativitetsHusets aktiviteter bl a genom att;
- visa upp, presentera eller berätta
om en tradition, seder och bruk som t ex
- sjunga en folkvisa, spela ett instrument, dansa en dans, berätta en saga eller om dina egna upplevelser
och erfarenheter i livet
- ta upp ett diskussionstema, föreläsa i något ämne, presentera en uppsatts, en ljud-
eller videoinspelning, bilder, mm
- bjuda på eller provsmaka en traditionell matbit, m.m.

• Förutom dessa ovan nämnda möjligheterna kan Du självklart delta i våra förut
planerade program med olika musik-, dans- och sångutlärningar, framföranden, diskussionsteman, seminarier med workshop, m.m. samt föreslå och/eller starta något nytt, en ny form av verksamhet o s v.

För mer information och/eller intresseanmälan kontakta:
//A. Béla Fodor

Email: Integrationscentrum@utkc.se

http:/wuni.net/TRAD_HUS.html