<<< UTKC_T_WUTK: © I.T'E.K - IntegrationsCentrum
Informationsbrev (1, 2)
@ @@@@@


Hej till alla lundabor!

Vi från UTKC_'Integrations Centrum' kommer härmed att informera Er om ett spännande allmännyttigt utvecklingsprojekt inom Lunds kommun:

...Den Nya Kultur Människan - sk ’KulturHumaNova’ - är på väg att träda fram - även i Lunds kommun,.. (ITEK-motto).
Vill Du vara med på något sätt i den här förverkligande processen efter den ovannämnda nya förebilden, då är Du hjärtligt VÄLKOMMEN att delta i ett mångkulturellt utvecklingsfrämjande projekt inom Lunds kommun - under namnet MultiEthno*KulturNova Lundensiska eller Kultur'Nova Lundensiska.

Projektets syfte är att stimulera vitaliseringen, bevarandet och nyskapandet av en av Lunds kommuns största kulturskatt, det ouppskattbara multietnokulturella värdet som vi människor med olika kulturella ursprung är bärare av - och vilket förtjänar att uppskattas på ett rimligt sätt och främjas på sin vidareutvecklingsprocess.

Projektets initiativtagare är den ideela kulturella- och vetenskapliga stiftelsen UTKC_I.T’E.K / Institutet För Tillämpad Total Etno Kultur och dess avdelning med namnet: Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum Lund.

För att få veta mer om det multietnokulturella projektet KULTURNOVA Lundensisika kan Du/Ni läsa det preliminära projektförslaget på följande hemsidoadress:  http://www.wuni.net/K_N_L.html  (Obs. En tidigare version av projektet har publicerats i LIFS-tidskriften Över-Gränser, nr. 12, se http://www.lifs.org/tidskrifter.html ).

Ni som är intresserade av projektet är hjärtligt välkomna att uttrycka Era åsikter med kreativa förslag, samt för att boka ett informationstillfälle, m.m, genom att kontakta UTKC_ITEK:s Integrationscenter.

Nyhet! Klicka här för att få läsa om det aktuella delprojektet inom 'KULTURNOVA LUNDENSISKA >>
TRADITIONERNAS HUS >>
MULTIKULTURBAL i Lund >>

images