<<< U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K © INTEGRATIONSCENTERMultietnisk KULTURBAL_2008 i Lund


Inom det startade multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet sk MultiEtno*KulturNova Lundensiska har I.T.E.K i samarbete med LIFS - Lunds Integrations Fråmjande Samarbetsorganisation - och andra medverkande personer och grupper organiserat Den III:e Multietniska KULTURBALEN i Lund, lördagen den 24 maj 2008, från kl. 17.00 - 01.00 i Folkparken Kulturcentrum Väster i Lund.
Årets Multikulturbal kan räknas som Integrations- och Mångfaldsveckans avslutningsprogram.


Andra fakta om Kulturbalen:
BALORKESTERNA:
• ALRAHLA - "Vandrare" - med sångaren SHAKER ZWAID (All Mandeiska Föreningen)
• Sångerskan SHEROQE och sin musikgrupp (Irakiska Kvinnoförbundet)
• TAFIK (Mandeiska Kulturföreningen)
Kurdisk orkester från Lund
Afrikansk orkester (Afrikana Network)

MAT & DRYCK: multietniska maträtter & dryck
INTRÄDE: Gratis till alla Lundabor

KULTURBAL miljön var - förutom den multietniska levande musiken och dansen, det mångkulturella programmet och maträtterna - berikad även med de olika etniska gruppernas sina uppburna folkdräkter.

Under KulturBalens gång fick man möjlighet till både i förväg och/eller spontant på platsen förberedda och anmälda korta (individuella och kollektiva) musik och dansuppvisningar, presentation av; dikter, berätrelser, korta tal, mm.
I det kulturella-, atistiska programmet har utom de "fasta" balorkesrarna deltagit/medverkat även flera andra grupper och personer från Lunds kommun.


Kulturbalens Husvärdar var LIFS styrelseledamöter >>

Alla Kulturbal-deltagare med kulturella-, artistiska program fick en Diplom av ITEK & LIFS.

Har du synpunkter om KULTURBALEN_08 eller är Du intresserad av att delta i eller på något sätt bidraga till förverkligandet av KULTURBALEN 2015 då är Du hjärtligt Välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation:
L.I.U.C.
Email:integrationscentrum@utkc.se
http://www.utkc.se/UTC_LIUS_LHP.html
MultiKulturbalen_2007 >>
MultiKulturbalen_2006 >>
Bilder från den Multietniska KULTUBALEN_2006 i Lund >>NYHET

Klicka här för att få läsa om det NYA delprojektet inom det multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet M_KN_L >>

Copyright © 1994/95 - 2018 © U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA, L.I.U.C & W.U.T.E.C.S. http://UTKC.se/UTC_LIUS_LHP.html
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.