Multietnisk KULTURBAL i Lund

 

Inom det startade multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet MultiEtno_KulturNova Lundensiska kommer ITEK att i samarbete med LIFS och andra intresserade organisera en multietnisk KULTURBAL i Lund.

 • TID: Lördagen den 11 februari 2006, från kl. 19.00

• PLATS: KällarSalen på Akademiska Föreningen i Lund. (Obs. ingång från KULTUREN sida!)

• KLÄDSEL: både autentiska och nystiliserade folkdräkter(!)

• BAL-ORKESTER: GIPSY BROTHERS från Malmö - en av Sveriges mest populära och mest kända romska musikgrupp (http://user.tninet.se/~vux747s/gipsy.htm).

• MAT & DRYCK: multietniska maträtter & dryck (vin & sprit kan medtages av deltagarna)

• INTRÄDE:
- 100 kr/pers för Lifs medlemmar
- 200 kr/per för allmänheten

• ANMÄLAN och/eller BILJETTFÖRSÄLJNING: på LIFS lokal, Stora Gråbrödersgatan 14, vardagar mellan kl 10.00 - 16.00.

• OBS. Vi planerar att förutom den multietniska levande musiken och dansen samt maträtterna, att även berika den lundensiska KulturBal-Miljön med multifolkkonstnärliga utställningsprodukter, där deltagarna med sina uppburna folkdräkter som skulle kunna stå för den levande delen av utställningen.
Under KulturBalens gång kommer det att ges möjlighet till både i förväg och/eller spontant på platsen förbereda och anmälda korta (individuella och kollektiva) musik och dansuppvisningar,mm.

 • Är Du intresserad av att delta eller på något sätt bidraga till förverkligandet av KulturBalen i Lund, då är Du hjärtligt Välkommen.

 OBS:Deltagarantalet är begränsad - anmäl dig i tid!  VÄLKOMNA

 FÖR MER INFO:
Tel. 046-12 14 14  (LIFS)   -  http://www.lifs.org
Tel: 070-2150927 (ITEK) - http://www.wuni.net/KULTURBAL.html