U.T.C/ UTKC _T_WUTK: I.T'E.K © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET
ITEK@wuni.net
Informationsbrev (1, 2)


Multietnisk KULTURBAL i Lund


Inom det startade multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet MultiEtno_KulturNova Lundensiska har ITEK i samarbete med LIFS och andra intresserade organiserat den första multietniska KULTURBALEN i Lund.


• TID: Lördagen den 11 februari 2006, från kl. 19.00
PLATS: KällarSalen på Akademiska Föreningen i Lund. (Obs. ingång från KULTUREN sida!)
• KLÄDSEL: både autentiska och nystiliserade folkdräkter(!)
• BALORKESTER: GIPSY BROTHERS från Malmö - en av Sveriges mest populära och mest kända romska musikgrupp (http://user.tninet.se/~vux747s/gipsy.htm).
• MAT & DRYCK: multietniska maträtter & dryck (vin & sprit kan medtages av deltagarna)
• INTRÄDE:
- 100 kr/pers för Lifs medlemmar
- 200 kr/per för allmänheten
Anmälan och/eller Biljettförsäljning: på LIFS lokal, Stora Gråbrödersgatan 14, vardagar mellan kl 10.00 - 16.00.

• Vi har planerat att förutom den multietniska levande musiken och dansen samt maträtterna, att även berika den lundensiska KulturBal-Miljön med multifolkkonstnärliga utställningsprodukter, där deltagarna med sina uppburna folkdräkter som skulle kunna stå för den levande delen av utställningen.

• Under KulturBalens gång kommer har givits möjlighet till både i förväg och/eller spontant på platsen förbereda och anmälda korta (individuella och kollektiva) musik och dansuppvisningar, mm.

• Är Du intresserad av att delta eller på något sätt bidraga till förverkligandet av den nästkommande KulturBalen i Lund, då är Du hjärtligt Välkommen.

OBS: Deltagarantalet är begränsad - anmäl dig i tid!
VÄLKOMNA
>>Kontaktinformation:
E-mail:Integrationscentrum@utkc.se
Tel. 0702150927Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.