<< U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET
ITEK@wuni.net
Multietnisk KULTURBAL2006 i Lund


Inom det startade multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet sk MultiEtno_KulturNova Lundensiska har ITEK i samarbete med LIFS och andra intresserade organiserat
Den Första Multietniska KULTURBALEN i Lund;
Lördagen den 11 februari 2006, från kl. 19.00,
i KällarSalen på Akademiska Föreningen i Lund.

Andra fakta om Kulturbalen:
BALORKESTERN var: GIPSY BROTHERS från Malmö - en av Sveriges mest populära och mest kända romska musikgrupp (http://user.tninet.se/~vux747s/gipsy.htm).
MAT & DRYCK: multietniska maträtter & dryck
INTRÄDE: 100 kr/pers för Lifs medlemmar och 200 kr/per för allmänheten
Anmälan och/eller Biljettförsäljning har skett på LIFS lokal, Stora Gråbrödersgatan 14, vardagar mellan kl 10.00 - 16.00.

KULTURBAL_miljön var förutom den multietniska levande musiken och dansen samt maträtterna berikad även med multifolkkonstnärliga utställningsprodukter, där deltagarna med sina uppburna folkdräkter som har stått för den levande delen av utställningen.

Under KulturBalens gång fick man möjlighet till både i förväg och/eller spontant på platsen förbereda och anmälda korta (individuella och kollektiva) musik och dansuppvisningar, mm.
I det kulturella-, atistiska programmet, har utom Gypsy Brothers gruppen deltagit följande:
- Etiopiska Föreningen
- Folkdansföreningen 'Forrás'
- Folkdansgillet från Åkarp
- Föreningen Atlanten

- Folkdansföreningen Balkan Fötter
- Jugoslaviska-Svenska Föreningen
- Lunds Kvinnoforum
- Lunds Studenters Folkdanslag
- Mandeiska Föreningen

- Rumänska Kulturföreningen
- Ungerskt Kulturforum i Lund


Kulturbalens Presentatör var: Katarina Abdallah

Kulturbalens Husvärdar var: Awad Abdallah, László Ajtony, Marko Dimovski och Adalbert B. Fodor

Alla Kulturbaldeltagare med kulturella-, artistiska program ha fått en Diplom av ITEK & LIFS.

På KULTURBALEN_2006 har ungf deltagit 100 personer.
Bland Kultubalens gäster hade vi även äran att välkomna kommunstyrelsens ordförande Lennart Pryts...(Bilder från den Multietniska KULTUBALEN_2006 i Lund >>)

Har du synpunkter om KULTURBALEN eller är Du intresserad av att delta eller på något sätt bidraga till förverkligandet av den nästkommande Kulturbalen, då är Du hjärtligt Välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation:

LIFS
Tel. 121414
Email: LIFS@lifs.org
http://www.lifs.org

I.T'E.K
Tel. 0702150927

E-mail:Integrationscentrum@utkc.se

Bilder från den Multietniska KULTUBALEN_2006 i Lund >>

MULTIKULTURBALEN2007 >>

NYHET
Klicka här för att få läsa om det NYA delprojektet inom det multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet M_KN_L >>


Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.