<< U.T.C / UTKC _T_WUTK: I.T'E.K © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET ITEKMultietnisk KULTURBAL_2007 i Lund


Inom det startade multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet sk MultiEtno*KulturNova Lundensiska kommer ITEK i samarbete med LIFS och andra medverkande personer och grupper att organisera Den II. Multietniska KULTURBALEN i Lund; lördagen den 26 maj 2007, från kl. 19.00 - 01.00 i Stadshallen i Lund. Årets Multikulturbal kommer att avsluta den MångKulturella dagen arrangerat av LIFS inom Integrations- och Mångfaldsveckan_2007 i Lund, (För mer information gå till http://www.lund.se/mangfaldsrundan >>)

Andra fakta om Kulturbalen:
BALORKESTERN: STEN-GUSTENS orkester från Lund - en av Lunds mest populära och mest kända musikgrupp.
MAT & DRYCK: multietniska maträtter & dryck
INTRÄDE: Gratis till alla Lundabor.

KULTURBAL_miljön kommer förutom den multietniska levande musiken och dansen samt maträtterna vara berikad även med multifolkkonstnärliga utställningsprodukter, där deltagarna med sina uppburna folkdräkter som har stått för den levande delen av utställningen.

Under KulturBalens gång får man möjlighet till både i förväg och/eller spontant på platsen förbereda och anmälda korta (individuella och kollektiva) musik och dansuppvisningar, mm.
I det kulturella-, atistiska programmet, kommer utom Sten-Gustens gruppen att delta följande:
- Etiopiska Föreningen

- Folkdansföreningen 'Forrás'
- Föreningen Atlanten

- Folkdansföreningen Balkan Fötter
- Jugoslaviska-Svenska Föreningen
- Lunds Studenters Folkdanslag

- Sudanesiska Föreningen
- Föreningen Transylvania i Lund
- Ungerskt Kulturforum i Lund

- Jugo-orkestern från Landskrona
- mm.

Kulturbalens Husvärdar kommer att vara: Awad Abdallah, László Ajtony, Marko Dimovski, Ljubomir Mladovic' och Adalbert B. Fodor

Alla Kulturbaldeltagare med kulturella-, artistiska program kommer att få en Diplom av ITEK & LIFS.

Har du synpunkter om KULTURBALEN_07 eller är Du intresserad av att delta eller på något sätt bidraga till dess förverkligande då är Du hjärtligt Välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation:

LIFS
Tel. 121414
Email:LIFS@lifs.org
http://www.lifs.org

I.T'E.K
Tel. 0702150927

E-mail:Integrationscentrum@utkc.se
MultiKulturbalen_2006 >>
Bilder från den Multietniska KULTUBALEN_2006 i Lund >>NYHET

Klicka här för att få läsa om det NYA delprojektet inom det multietnokulturella integrationsfrämjande utvecklingsprojektet M_KN_L >>

Copyright © 1994/95 - 2018 © U.T.C / UTKC_T_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.