<< U.T.C / UTKC_WUTK © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@ @@@@@

Distansutbildning för blivande Wärlds Universitets Lärare - Wärlds Wisdoms Lärare.

"För att vi ska kunna förstå, hantera och klara de utmaningar som står framför oss människor och hela vår civilization på ett långframtidsförsäkrande framåtskridande sätt, samt inte minst för att fullborda vår mening här på Jorden och i det multidimentionella multiuniversum, är det hög tid nu att vi ska utöka vår Humanhelhets-utvecklingsnivå"... För att kunna göra det behöver vår planet flera X-tra kompetenta Wärlds [Visdoms] Lärare / World [Wisdom] Teachers / MASTERS
. Läs mer >>

Under Wärlds Lärar-Utbildningstiden kommer de deltagande studeranden att förvärva olika wärlds läror, visdomar, kunskaper och färdigheter inom olika utvecklingsmoduler efter UTKC_WUTK'Modellen® som t exempel:
• helhetsförståelsen av UTKC_WUTK, inkl. dess utvecklings-, utbildnings struktur - i smband med de nya ledarvisdomslärorna / vetenskaperna - sk "Worlduniversity-Sciences"

Personlig Helhetsutveckling inkl. Världs Universell Harmonisering och Integration i samband med Världs Universalitetsläror - Worlduniversity-Sciences >>
• individuell och kollektiv 'Här och Nu' kreativitetsutveckling

• förverkligandet av en wärldsuniversell multidimentionell medvetande
• förvärvandet och tillämpandet av olika metoder och modaliteter i syftet att männiksoindivider och grupper ska kunna förena sina personliga och kollektiva
intressen med de lokala och globala-, wärldsuniversella
gemensamma
framåtskridande försäkrande interessen, mm.


Antagning till Wärlds Visdoms Lärar-Utbildningen.

För att kandidera till en utbildningsplats måste Du göra följande;
• fylla i UTKC_WUTK:s Antagningsformulär, där vid sidan av formuläret har du möjlighet att bifoga ditt CV, som skall innehålla både dina studier och arbetslifserfarenheter samt alla dina förverkligade resultat i livet som du vill åberopa
• skriv gärna ett personligt brev, där Du skriver om Dig själv och varför vill du genomföra WärldsLärar-Utbildningen och eventuella framtidsplaner angående utbildningen, mm
• studera Wärldsuniversitetets hemsida i sin helhet: http://worlduniversitycenter.net och skriv en kort referat om den som helhet eller välj ut en deltema eller en studie (läs mer nedan)
• gör en donation på minst 500 skr för att bidra till hanteringskostnaderna av din antagningsprocess (Se mer information nedan).

Vill Du förbereda dig i en bredare utsträckning både för antagning och den efterkommande utbildningen? I så fall kan Du göra det genom att utöver att studera Wärldsuniversitetets hemsida i sin helhet;

studera i sin helhet minst en av de följande studierna av Adalbert Béla Fodor:
- Den Nya KulturMänniskan & Wärldsuniversitetet
(Del I och Del II)

- Visdomsnyckel01 till planetär vidarekulturalisering

- Om Kultur, Evolution, Hälsa, Kreativitet, Helhetsutveckling, Integration - i ett totaluniversellt uppfattning och sammanhang
- En Ny Vetenskap till planetär vidarekulturalisering
- "Danshusmodellen som en väg till universell harmonisering och framåtskridande"
- Sammanfattning
- Innehållsförteckning


U
töver de ovan nämnda studierna får Du gärna studera den engelskt språkiga hemsidan samt läsa (och även redovisa) även andra hithörande studier, böcker, eller artiklar, som t ex böcker och studier av Världs Läraren Sándor Alexander Markus (worlddoctrin.org) och andra liknande av dig valt litteratur.

För de eventuella ungersk-språk kunniga deltagarna föreslår vi som inspirationskälla även följande litteratur:
Az Egyetemes Harmonizálódás és Kiteljesedés Táncházas-Útja /
'The Way of the WorldUniversal Harmonization and Perfection' av Adalbert Béla Fodor
- EKTU_Tartalomjegyzék/Innehållsförteckning och
- EKTU_Összefoglalás/ Sammanfattning
Egy Új Korszak Új KultúrEmbere és a Worlduniversity.../ Den Nya KulturMänniskan och Wärlduniversitetet...
av Adalbert Béla Fodor (på ungerska)

Under kursens gång har deltagarna möjlighet att få rådgivning och handledning i kvantkreativitets-utveckling och i samband med detta skapandet av olika typer av Nya kulturella-, artistiska-, och vetensapliga kursinnehållsinriktade verk.

Kursdeltagarna kommer att få vägledning även i förberedandet av olika typer av visdomsvetenskapliga verk och möjlighet till att presentera dem på den - av Världuniversitetets planerade - Världskonferensen i det Nya tänkandet, och den Helhetsutvecklings Systemet med den Nya Wärlds Wisdoms Läran i spetsen. Wärldskonferensen är tänkt att det skall äga rum i LUND, Våren 2014.


Utbildningslärare och ledare: Adalbert Béla Fodor, (WTW) i samråd med Wärldsuniversitetets UtvecklingsRåd.

Andra erbjudanden:
Multikulturella folkmusik- och folkdans kreativitets fokuserade kurser. Se Den Internationella Musik och Dans Akademiens erbjudanden >>

Interesse anmälan - ANTAGNINGSFORMULÄR, mm >>>
För mer information kontakta gärna Världsuniversitetet...
>>

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C / UTKC_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.