ttttttttttt
UtTtC
WÄRLDS UNIVERSELLT CENTRUM FÖR TOTAL UTVECKLING, U.T.C
WORLD UNIVERSAL CENTER / " KINGDOM" OF TOTAL DEVELOPMENT, C.T.D
for culture, science, education, philosophy, wisdom, technic; harmonization, integration, new creation, mm.
TELLUSIANSK WÄRLDS UNIVERSITETS CENTER FÖR TOTAL KULTUR, WUTK
TELLUSIAN WORLD UNIVERSITY CENTER OF TOTAL CULTURE, W.U.T.C ('Wuni')
    C.T.D.T.WUTC.
Ett Nytt och Världs Unikt
TOTALUTVECKLINGS SYSTEM
• Nya Världsuniversella Visdoms Läror
Läs mer >>

UTBILDNING-, UTVECKLING
och SPECIALISERING på
olika
nivåer i:
• 'WorldUniversity-Sciences'
inkl. olika hithörande
metoder såsom;

• Wärldsuniversell
(Själv) Harmonisering och
I n t e g r a t i o n
• Livs och världs Filosofi
• Världsuniversell
- Epistemology
-
medvetande och
- kreativitetsutveckling

• Musik & Dans
vetenskap,
incl. folkloristik,
kreativitetsutveckling
mm
Läs mer >>

EVALUERING av Lifslång erfarenhet och Resultat

Läs mer >>

Lifslång KONSULTERING:s &
SPECIALISERING:s möjligheter
i
Total-Human Utveckling och
Förverkligande
Läs mer >>

W o r l d u n i v e r s i t y
D I P L O M
Läs mer >>

• Världsuniversitets-
Lärar Utbildning >>>Studier, artiklar,
nyhetsbrev
Sommar-Kurser
Scholarship
competition
Projekts start
i multikulturell
- utveckling,
- harmonisering och
- integration
-
kreativitetsutveckling
Läs mer >>


VärldsKonferens
i WorldUniversity-
Sciences Läs mer >>


Är Du på något sätt
intresserad av de ovan nämnda erbjudanden? Vänligen kontakta

VärldsUniversitetsCenter >>

C.T.D_WUTC
- the
securest
Way
to
Total*
Human
Develop-
ment,
Harmoni-
zation,
Integ-
ration
and
Reali-
zation
on the
Earth.

Did You
heard
about the
C.T.D &
The
Tellusian
World-
University
Center,
and it's
world-
unique
total*
develop-
ment
system,
based on
the total
New
leading-
wisdom-
sciences,
World-
University
Sciences,

and theire
T_
Creativity
Metods?


Don't forget that within
the World University Center

You have an unique
possibility to secure
Your,
your childrens'
and other
relatives' lifelong
totalhuman education-,
development and fulfilment through realizing a high level
of
individual multidimentional-universal consciousness,
wisdom; selfharmonization,
creativity and integration capacity, and so on yourself
be
able to plan, lead and
decide over Your life and
your human-development
continuity in a borderless
totalevolutionistic fulfilment directed perspective! - Here
and
Now, within the Tellusian
World University Center...W E L C O M E
to C.T.D / U.T.C_WUTC:

and take advantage
of it's borderless
OFFERS - for Your
Total*Human
Development,
Harmonization,
Integration and
R e a l i z a t i o n >>Vill Du stödja
Världsuniversitetet?

Skicka ett e-mail

till
Worlduniversity-
center
>>
@@@l@@
 
 
V Ä L K O M M E N !
- Till Ett Nytt och Världs Unikt

HELHETSUTVECKLINGS SYSTEM!


Här kommer Du att möta:
• EN NY VÄRLD med
• NY ANDLIGHET OCH NYTT TÄNKANDE
• NYA VETENSKAPER
• NY VETENSKAPLIG UPPFATTNING
• NYTT UTVECKLINGS- OCH UTBILDNINGSSYSTEM
• NYTT VIDAREKULTURALISERINGSSYSTEM
• NY UTVECKLINGSMÖJLIGHET AV:
- T_UNIVERSELL VISDOM och
- MEDVETANDE samt
- SAMHARMONISERINGs och
- INTEGRATIONSFÖRMÅGA, m.m
-
HÄR OCH NU - I DEN NYA TIDSÅLDERN
AV PLANETÄR KULTUR'-EVOLUTION !
>>>

U.T.C / UTKC_WUTK ÄR ÖPPET FÖR ALLA INTRESSERADE !
DET ÄR ÖPPET FÖR ALLA , OAVSETT STUDIER, YRKE, ARBETE, LIVSSTIL, VÄRLDS-ÅSKÅDNING, OCH OBEROENDE AV KULTURELL, SOCIAL, POLITISK, RELIGIÖS, FILOSOFISK ELLER
VETENSKAPLIG SYN, TILLHÖRIGHET ELLER ERFARENHETER.

UTKC_WUTK ÄR SPECIELLT INRIKTAT PÅ DIG SOM VILL UPPTÄCKA DINA INDIVIDUELLA MÅNGDIMENSIONELLA
RESURSER OCH VIDARE
UTVECKLA DIG SJÄLV...
HÄR KAN DU HITTA DEN NYA UNIVERSELLA 'WISDOM-
SECRETS-NYCKELN' TILL DEN MÄNSKLIGA RÄTTA VIDAREUTVECKLINGS-VÄGEN, FRIHETEN, HARMONIN, VÄLBERFINNANDET, LYCKAN
OCH SJÄLVFÖRVERKLIGANDET
I LIVET, mm 
 
 

Nya och Världsunika;
Utbildnings-, Utvecklings- och Specialiserings-möjligheter på all nivåer
i:
'Worlduniversity-Sciences', såsom:

• Totalitets- och
T_Universalitetsläror;
- WärldsTotalogi
- T_Universologi
- Human Totalogi
- TotalKulturologi
- Total'Etno'Kulturologi
- T_Harmonisering
och T_Kreativitets-
utvecklingsmetoder

• T_Holistisk själv
-
Harmonisering och
Integration
• Livs och VärldsFilosofi
• Univ. Epistemolgi
• Musik & Dans-

vetenskap, (incl.
folkloristik),
- kreativitetsutveckling,
- mm


T_Universal multidimentionell
medvetande och
kreativitetsutvecklings-
möjligheter
- inkl. med
kulturell-, artistisk
och vetenskaplig fokuserad
T_Kreativity inriktning.

Lifslång konsultation
och väglednings möjligheter för total-human fullbordande
och förverkligande - i ett
rymd-tid och evighetsperspectiv.


Lifslång erfarenhet och resultat evaluerings-möjligheter

Möjlighet till komplettering av tidigare studier och andra meriter
och få en Worlduniversity
"qualification"; diplom, grad, utmärkelse
, och/eller olika specialiseringar,
m.m - på alla nivåer.


Musik och Dans-
Kreativitets utveckling
i samband med:
• hälsa, holistisk harmonisation
och integration
Läs mer >>Läs mer om allt ovan >>

OBS. Alla typer av anknytningar till
U.T.C_WUTK kommer att resultera i en upphöjning
av din
human-universell medvetande, din dagliga kreativitetsnivå, din samharmonisering och
integrationsförmåga, mm
- på ett naturligt sätt!Inom UTKC_WUTK har Du möjlighet att studera på alla nivåer, i alla ämnena och Du kan validera alla dina redan förvärvade kunskaper, livserfarenheter
och meriter i WorldUniversity poäng, grader och diplom, mm, i
överenstämmelse med
U.T.C_WUTK:s karaktär - möjligheter vilka starkt kan bidra till Din framtida helhetsutveckling och självförverkligande i livet i ett
multi
universellt-evolutionistiskt sammanhangsperspektiv.
Du har möjlighet vid Världsuniversitetet att:
- studera helt världsunika helhetsutvecklings-vetenskaperoch förvärva ett utökad vetande om människan, kulturen och världen med fokusering
på Dig själv
- utveckla ett kosmiskt-universellt helhetstänkande- och medvetande
- utveckla Ditt superkreativitesförmåga
- kunna helhetsharmonisera Dig själv
- skapa en individuell helhetsvärldssyn
- förverkliga en individuell totalharmonisering- och integrering
- få en världsunik vägledning under Din utvecklings- och förverkligandeprocess
- m.m

VÄLKOMNA till det Tellusianska Världuniversitetscentrat >>
Vill du bli världsuniversitetslärare?
Du har möjlighet att förverkliga det
oc
kså. Hur? T ex. genom att börja med att studera innehållet av den här hemsidan samt
evaluera och komplettera dina tidigare studier och andra meriter vid WUTC. Varför, hur och av vem U.T.C_WUTK har skapats, hur den fungerar i sin helhet, vilka enastående möjligheter den erbjuder
samt vilka fördelar och nytta folk kan ha av den, du har möjlighet att delvist reda på allt det här
genom att fortsätta besöka, läsa och studera den här
websidan i sin helhet - men du ska få
veta mycket mer genom att etablera en medlemskap i
U.T.C_T_WUTK >>V Ä L K O M E N
till U.T.C & Wärlds Universitets Center

för att få hjälp för att kunna hjälpa dig själv i alla tänktbara problemssituationer och ta ditt liv och ditt öde i ditt eget
hand - i ett totalevolutionistiskt perspektiv!


WorldUniversityCenter >>

Klicka här
för att få veta mer
>>T_UNIVERSELLT INTEGRATIONS FÖRVERKLIGANDE CENTRUM Läs mer >>• Världuniversitets-lärarutbildning:
- Wärlds Wisdoms Lärar/'Master'
Utbildning >>>