C.T.D / U.T.C / F.T.K - WUTC/WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. ©http://worlduniversitycenter.net


STADGAR
för den ideella kulturella-, vetenskapliga och edukationella stiftelsen med organisationsnummer:
845002-7274/95
; Registrerad hos Skatteverket under namnet:
CTD / UTC/ FTK - World University Center Of Total Development / Culture. (Se undan organisationens fullständiga namn med olika förkommande alternativ).

§ 1.a. Organisationens fullständiga namn / benämning med olika förkommande alternativ:
• Engelska versionen: World Universal Center/"Kingdom" Of Total Development, C.T.D (eller WU_C/K_TD ).
• Svenska versionen: "Wärlds Universell Center För Total Utveckling", U.T.C (eller WU_C_TU )
• Ungerska: Teljes/Egyetemes Fejlesztési Központ/ 'Királyság'
, F.T.K.
Centru Mondial/Universal pentru Dezvoltare Totala, C.T.D.

- Organisationens Huvudverksamhets avdelning
med olika förkommande alternativ:
• Engelska: Tellusian World University Center Of Total/Universal Development/ Culture, WUTC; (T_WUTC); Wuni
• Svenska: Tellusiansk Wärlds Universitets Center För Total/Universal Utveckling / Kultur, WUTK, (T_WUTK); Wuni
• Ungerska: A Teljes/Egytemes Kultúra Világ Egyeteme (Wuni)
• Rumänska: Centru Universitar Mondial Pentru Cultura Totala /Integrala (Wuni)

Förenad förkortning av de ovannämnda benämningarna:
- Eng. versionen: C.T.D - WUTC; C.T.D_T_WUTC; C.T.D - Wuni; (ell. WU_C/K_TD/C)
- Svenska versionen: U.T.C - WUTK; U.T.C_T_WUTK; U.T.C / UTKC_T_WUTK; UTKC - Wuni, (ell. WU_C/K_TU)

- Ungerska: F.T.K - WUTC; F.T.K - Wuni; F.T.K - Kultur Világ Akadámia / Egyetem
- Rumänska: C.T.D - WUTC, C.T.D - Wuni

§ 1.b. C.T.D / U.T.C / F.T.K - WUTC har följande verksamhets-avdelningar med olika delavdelningar:
Internationella Institutet För Tillämpad Total * Etno * Kultur, I.T'E.K, (Måderinstitutet)
Delavdelningar och samarbetsorganisationer:
- World Universal Integration Realization Center / Wärlds Universell Integrations Förverkligande Center,
med underavdelningen - Integrations Förverkligande [Utvecklings] Center Lund.
- "Fundatia"/Akademia Etnokultura-Transylvania, EKTA & Kulturföreningen Transylvania (Lund)
ITEK_Academy / Academy For Total*Ethno*Culturology / Akademia ITEK / Akademi För Total*Etno*Kulturologi, TEKIA
The World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences, W.U.T.E.C.S.
Förkortning för den kulturella-, vetenskapliga- och edukationella stiftelsekomplexet (som involverar de ovannämnda verksamhetsenheterna) är:
C.T.D / U.T.C / F.T.K - WUTC / WUTK: - ITEK, TEKIA, WUTECS, EKTA.
OBS. De gamla förkortningarna kan även förekomma, såsom UTCC_T_WUTC (eng.) samt UTKC_T_WUTK (sv.)

§ 2. Huvudändamål och Syfte: C.T.D / U.T.C / F.T.K_WUTC/WUTK, med sina kärninstitut: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S., m.fl. är en ideell, oberoende stiftelse/institut, ett fristående kulturellt-, vetenskapligt och edukationellt inriktat utvecklingscenter med verksamhetsfokusering baserad på nya ledar-vetenskaper inom 'universal culture and wisdom-sciences', förenad vetenskap - och med anknytning till människans villkor, framsteg och utveckling samt till den totala jordiska kulturens och civilisationens framåtskridande.
C.T.D / U.T.C / F.T.K_WUTC/WUTK: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S har etablerats för att verka som ett förenande av jordens kulturella- och vetenskapliga utvecklingskrafter samt för att stimulera kulturella och vetenskapliga nya initiativ för människans och den jordiska kulturens och civilisationens evolutionistiska framåtskridande.
Oganisationens huvudsyfte är att i ett internationellt samarbete skapa/utveckla, bepröva, sprida och etablera både lokalt, internationellt och globalt ett nytt - kompletterande - Helhetsutvecklings System (inkl. ett TotalHarmoniserings- och IntegrationsSystem), innehållande Nya Wärlds (Visdoms) Läror (World Wisdom Sciences eller Worlduniversity Sciences) för människans, samhällets och hela den jordiska kulturens och civilizationens framgångsrika vidareutveckling och framåtskridande.
Organisationens syfte är också att i ett internationellt samarbete bygga upp en lämplig - särkild ampassad - Modell för Sverige och för Norden och genom detta bidra till den svenska, skandinaviska och övriga världens kulturella och vetenskapliga utveckling.

§ 3. Kort etablerings- och utvecklingshistorik av
C.T.D_T_WUTC*:
- Om I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. och dessas integrerade avdelningsenheter.
§ 3.1.
Den ideela stiftelsens/institutets ursprungliga registrerade nam är:
Internationella Institutet för Tillämpad Total - Etno - Kultur, I.T'E.K, registrerad våren 1995 i Lund av Adalbert Fodor, med organisationsnummer: 845002-7274/95.
§ 3.2. Av I.T'E.K 1995 etablerade Internationella Akademiens namn är:
Akademia ITEK-'2001'/ Internationell (Världs) Akademi för Total*Etno*Kulturologi, 'TEKIA', registrerat hösten 1995 (under ITEK:s regi) som I.T'E.K:s första etablerade akademi under namnet Akademia ITEK'2001' (TEKIA).
§ 3.3. I.T.E.Ks rumänska avdelning registrerat av Adalbert (Béla) Fodor hösten 1994 i Odorheiu-Secuiesc, Harghita län, i Transsylvanien, i Rumänien, (dos. nr. BJ/94) är: Asociatia Culturalã "Fundatia Etnocultura"/ "Stiftelsen Etnokultura". Av stiftelsen, i samarbete med ITEK, 1995 etablerade akademiens namn är "Akademia Etnokultura/ITEK"- Transylvania (EKTA) .
§ 3.4. Av I.T'E.K-, TEKIA (i samarbete med andra organisationer) etablerade Världs Universitetets namn är: 'The World University of Total * Ethno * Cultural * Sciences', W.U.T.E.C.S., etablerat i I.T'E.K-, TEKIA:s regi under hösten 2000 - våren 2001.
§ 3.5. Det förenade namnet av den kulturella-, akademiska stiftelsekomplexet som involverar de ovan nämnda institutsenheterna (under samma organisationsnummer, [845002-7274] ) var sedan 2001 följande: Universal Tellus
Culture Center, UTCC & The Tellusian World University Center Of Applied Total Culture, T_WUTC. Förend förkortning: UTCC_T_WUTC resp. UTKC_T_WUTK för den svenska versionen.
• Det nya namnet sedan 2013 är: World Universal Center Of Total Development, C.T.D (eller i speciella fall: World Universal Center / "Kingdom" Of Total Development, WU_C/K_TD / WU_"K"_TD / WU_Q_TD) / "Wärlds Universell Center För Total Utveckling", U.T.C (ell. WU_C_TU &
- Tellusian World University Center Of Total Culture, WUTC / Tellusiansk Wärlds Universitets Center För Total Kultur, (WUTK).

Förkortning:
C.T.D - WUTC - ITEK, TEKIA, WUTECS, EKTA; resp. U.T.C - WUTK: ITEK, TEKIA, WUTEKS, EKTA. (se förkortningar även ovan).

§ 4. Om
C.T.D - WUTC:s avdelningar och deras målsättningar och syften:
§ 4.1. Det Internationella Institutet för Tillämpad Total - Etno - Kultur, I.T'E.K, är en fristående kulturell och vetenskaplig
C.T.D - WUTC-avdelning med allmännyttig inriktning.
I.T'E.K har total-etno-kulturell (och vetenskaplig) inriktning med anknytning till människans framsteg, utveckling och det totala jordiska kulturens och civilizationens framåtskridande.
§ 4.2. I.T'E.K har till ändamål att i interetnokulturellt, internationellt samarbete och med verksamhet i en förnyad, nytidsanpassad uppfattning hjälpa fram den jordiska vidarekulturaliseringsprocessen, både lokalt, internationellt och globallt.
I.T'E.K har till syfte att:
- stimulera bevarandet och nyskapandet av (etno) kulturella traditioner samt förebyggandet av kulturella blockeringar,
- genomföra och stimulera (etno) kulturella utbyten, byggandet av kulturella broar och vetenskaplig forskning,
- främja den multikulturella samförståelsen, samharmoniserings- och integrationsprocessen
- etablera kunskapshöjande vidareutbildnings- och kulturaliserings-möjligheter på alla nivåer inklusive akademiska,
- stimulera kreativa initiativtagare med tillämpad total-etno-kulturella/kulturologiska intressen,
- skapa, tillverka, publicera och sprida etno-kulturella-vetenskapliga verk, resultat, produkter, m.m.
- eftersträva etablering av kulturella forsknings- och utbildningsprojekt, individuella stipendier,
- ta emot alla slags idémässiga förslag och förvalta allt ekonomiskt stöd samt gåvor m.m. som överenstämmer med I.T'E.K:s målsättningar.
Genom den ovannämnda vetenskapliga och kulturella verksamheten i samverkan med andra kulturella och vetenskapliga institut och organisationer som perspektiv för sin målsättning, verka för en "plurietnoharmoniskt färgad" broderlig kulturgemenskap och därigenom förbättra förhållandet mellan etniska grupper, individer och nationer samt ett mer demokratiskt och humanistiskt, mer harmoniskt-fritt och fredligt liv och en bättre kulturmiljö, allt detta som en nödvändighet för den jordiska kulturens och civilisationens framåtskridande - en universal harmonisering och upphöjelse.
§ 4.3. I.T'E.K inregistrerades våren 1995 i Lund, med reg.nr.845002-7274/95, tillsammans med sin 1994 registrerade avdelning i Transylvanien i Rumänien, Asociatia Culturalã "Fundatia Etnocultura"/"Stift. Etnokultura", (registrerat hösten 1994 in Odorheiu-Secuies, Harghita län, dos.nr. BJ/94) senare även kallad "Akademia Etnokultura/ITEK-Transsylvania".
§ 4.4. I.T'E.K har instiftats av Adalbert Fodor - svensk medborgare med akademiska flervetenskapliga studier i Rumänien, Ungern samt i Sverige och en ungf. 30- årig multietnokulturell och tvärvetenskaplig forskning och verksamhet - i svenskt, rumänskt, ungerskt samråd och i samarbete med olika kulturella och vetenskapliga specialister och institutioner.
§ 4.5. I.T'E.K (och Akademia Itek) har grundats också genom instiftarens donation av en betydlig del av hans mångkulturella samlingar (ljudband, videoband, 16 mm filmer mm) till det ovannämnda Institutet/akademien i internationellt allmännyttigt interkulturellt- och vetenskapligt syfte samt genom hans aktiva engagemang i institutets/akademiens internationella utformning, utveckling, ledning och verksamhet. (Kulturellt och Intellektuellt kapital).
§ 4.6. Som en underavdelning av ITEK kommer att drivas även de Integrations- och Mångfaldsfrämjande och Förverkligande utvecklingsverksamheterna under namnet:
World Universell Integrations Förverkligande [Utvecklings] Center
;
Underavdelning: Integrations Förverkligfande [Utvecklings] Center Lund. (se även ovan: 1 §: - avdelningar)

§ 4.7. Akademia ITEK-'2001'/ Internationella Akademin för Tillämpad Total*Etno*Kulturologi, TEKIA, är I.T'E.K:s första etablerade akademi har till ändamål att i multiinteretnokulturellt samarbete och med verksamhet i en förnyad, nytidsanpassad totalkulturvetenskaplig uppfattning hjälpa fram den jordiska vidarekulturaliseringsprocessen och genom detta det kvalitativa jordisk-universella livs-, kultur-, ekologibalans- och harmoniskapandet för den jordiska civilisationens framåtskridande.
§ 4.8. I.T'E.K-Akademins målsättning är att med en tillämpad totaletnokulturologisk inriktning och uppfattning hjälpa till att bredda och höja de etno, multietno- och de globala livs-, kultur-, ekologi- kunskaperna oavsätt tidigare utbildning eller yrke, samt att gynna det multikulturella och vetenskapliga samarbetet mellan specialister, institut, företag och övriga intresserade.
§ 4.9. ITEK-Akademiens syfte är att -
(1) fortsätta bygga upp sitt nya utbildningssystem i en fönyad, dynamisk, nutidsanpassad form och
(2) genom olika typer av kurser (såväl distans-, veckosluts som IT-kurser) samt seminarier, rådgivningar och vägledningar ge (a) kunskapshöjande möjligheter för de intresserade på olika utvecklings-, kunskaps- och medvetande nivåer; (b) möjlighet till kompletterande studier, utbildningar eller fördjupningar på olika nivåer inom ITEK-Akademiens inriktningar.
Akademiens syfte är också att:
(3) bredda bildningsfältet för gymnasie-, grund- och förskolenivåerna genom att vidareutbilda undervisningspersonalen;
(4) utöka kursdeltagarnas tvärvetenskapliga ämnesinsatser och
(5) pröva nya undervisnings- och forskningsmetoder, (m.m).
§ 4.10. ITEK-Akademiens ledarvetenskap syftar till utvecklingen av det totaletnokulturologiska tänkandet, medvetandet och kreativiteteten och dessas kreativ (teoretisk-praktisk) tillämpning inom vetenskaper, inom människans liv och kultur i en totalkulturevolutionistisk sammanhang och perspektiv.
§ 4.11. Akademia-ITEK, "Internationella Akademien för Tillämpad Total[Etno]Kulturologi" startades hösten 1995 i Transsylvanien i Rumänien - i samarbete med I.T'E.K:s utländska avdelning kallat "Fundatia EthnoCultura" och av dess etablerade akademi "Akademia Ethnokultura/ITEK-Transsylvania"- med Musik- och Danskulturella sektioner (antalet registrerade studerande var 75 med heterogena sammansättningar gällande både förkunskaper i ämnet och studieutbildningar) och senare 1996 i Sverige med även andra linjer och kurser som livsvetenskap, etnomusikologi- och etnokoreologi, helhetsutveckling m.m, samt i en mindre utsträckning i Ungern.
§ 4.12. Akademia ITEK-'2001' har grundats (också) genom stiftarens (Adalbert B. Fodor) donation av en betydlig del av hans mångkulturella samlingar (ljudband, videoband, 16 mm:s filmer m.m) till det ovannämnda Institutet och Akademien i internationellt allmännyttigt interkulturellt- och vetenskapligt syfte samt genom hans aktiva engagemang i institutets/akademies internationella och globala utformning och verksamhetsutveckling.

§ 4.13. The World University of Total * Ethno * Cultural * Scienses' W.U.T.E.C.S. - är en kulturell-vetenskapligt läroanstalt, ett fristående universitet med vetenskaplig forsknings- och utvecklingscenter inom filosofi, förenad vetenskap, vetenskap och teknologi för människans evolution och perfektion med multi-etno-kulturell, internationell och global allmännyttig inriktning och med anknytning till den totala jordiska kulturens och civilisationens framåtskridande.
Världs-Universitetet (W.U.T.E.C.S.) är instiftat för att verka som ett förenande av jordens totaletnokulturella- och vetenskapliga (utvecklings)krafter samt för att stimulera kulturella och vetenskapliga nya initiativ för människans och den jordiska kulturens och civilisationens evolutionistiska framåtskridande.
VärldsUniversitetet skall främja kultur, bildning, forskning, framsteg och förnyelse på de mentala och fysiska områdena. Detta befrämjas genom att Universitetet strävar efter:
- kulturellt-, vetenskapligt och undervisningsmässigt samarbete samt att skapa samförstånd genom upplysning och undervisning (via distansundervisning, via seminarier, kunsulttjänster, handledning, konferenser, böcker, videoband, CD, kassettband, m.m.)
- utvecklandet av vetenskapliga, kulturella relationer mellan olika länder i världen
- utgivning av handlingar, studier och undersökningar i överensstämmelse med Universitetets målsättning
VärldsUniversitet kommer att organisera olika föredrag, kurser, seminarier, möten, konferenser och andra initiativtaganden för vidareutveckling av det globala plurietnokulturella, vetenskapliga och andliga gemensamma arvet samt att utveckla olika vidarekulturaliseringsmodeller för den jordiska kulturens och civilisationens långperspektiviska framåtskridande.
Världs Universitetet, W.U.T.E.C.S är en utvidgad holistisk utvecklingsplattform av I.T'E.K och Akademia ITEK-'2001'/TEKIA, vilket betyder att dem bildar en organisk enhet.
W.U.T.E.C.S var också upprättad under ledning av Adalbert B. Fodor i samråd med olika internationella organisationer och specialister.

Världs Universitetets ledande visdoms-vetenskaper är: Totalitetslogi/WärldsTotalogi, T_Universalitylogi, Total[Etno]Kulturologi och de hithörande kreativitetsutvecklings-teorierna och metoderna.

§ 4.14. W.U.T.E.C.S. förvaltas av och tilsammans med I.T'E.K & Akademia-ITEK och företräds av en utvidgad
C.T.D - WUTC styrelse med sitt huvudsäte i Lund, Sverige.

§ 4.15. Den hela etableringsprocessen, från I.T'E.K, Akademia ITEK-'01 till Världs Universitetet, W.U.T.E.C.S. under både samlingsnamnen UTCC_T_WUTC samt det nyvarnde nya C.T.D - WUTC, har genomförts ur självinitiativ och med ledning av Adalbert B. Fodor - med akademiska tvärvetenskapliga studier (i Rumänien, Ungern och i Sverige) och en ungf 35-årig multietnokulturell och tvärvetenskaplig forskning och resultatgivande mångfaldig verksamhet - i tillfälliga samråd med andra olika kulturella och vetenskapliga specialister och institutioner.
C.T.D - WUTC:s ledande visdomsvetenskapliga grunder som totalitylogy, totalogy, universalitylogy, total[ethno]culturology, mm. och de hithörande helhetsutvecklingssystemen, inkl. kreativitetsgrenarna har skapats av Adalbert B. Fodor, Ph.D (Cultural Sc; [TCSc]).
I den här ovannämnda etablerings- och utvecklingsprocess har haft och spelat en viktig roll även de kvanthumanistiska lärorna, skapade och materialiserade i flera böcker (1993-1998) - inom L'Académie Internationale Libre de Culture Humaine Intégrale - av Sandor A. Markus (Ph.D. in Human Sciences).

§ 5.
C.T.D - WUTC:s: I.T'E.K:s, Akademia-ITEK:s/TEKIA:s och W.U.T.E.C.S:s (inkl. alla sina avdelningars) ideologiska, visdomsvetenskapliga, total(etno)-kulturvetenskapliga vägvisande vidoms-vetenskapliga grundläror har skapats och nedtecknats också av Adalbert B. Fodor - i den tvärvetenskapliga banbrytande boken med titeln: Danshusrörelsen i Transsylvanien. Danshusmodellen som en väg till universell harmonisering och framåtskridande; En ny vetenskap för planetär vidarekulturalisering; Visdomsnyckel för planetär vidarekulturalisering; Den Nya Kulturmänniskan och andra studier.

§ 6.
C.T.D - WUTC (inkl. alla sina avdelningar) tar emot alla slags kreativa idéer, utvecklings- och sammarbetsförslag förslag och förvaltar allt ekonomiskt stöd, samt gåvor m.m. som överenstämmer med organisationens ledande principer och ideologier, men i första hand baserar sig på att värdesätta, utnyttja och avsätta sina kunskapsmässiga, intellektuella-, kulturella och visdomsvetenskapliga kapital och resursutvecklingsmöjligheter.

§ 7.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. förvaltas och företräds av en styrelse med sitt huvudsäte i Lund (Sverige), samt en utvidgad internationell styrelse, reglerad av verksamhetsutvecklingen.

§ 8. SamarbetsMedlemmar, Studerande och Kolaboratörer i
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S kan vara: alla människor, oberoende av kön, ras, nationalitet, etnicitet, livs-, och världsåskådning som uppfyller institutets/akademiens medlems-, studerande- och samarbetskraven. C.T.D - WUTC är öppet för alla som vill verka för civilisationens bevarande och fortskridande.
Medlem kan vara: aktiv medlem, en sådan person som deltar aktiv i organisationens verksamhet.
Hedersmedlem - " honoris causa" - är sådan person, som institutets/akademis styrelse tilldelar ett erkännande för någon form av prestation. Sådan medlem deltar inte aktivt i organisationens olika uppdrag.
Stödmedlem, intressemedlem eller samarbetsmedlem - är sådan person, institut, företag, organisation eller myndighet som bidrar ekonomiskt eller kulturellt, vetenskapligt och/eller utbildningsmässigt för att förverkliga institutets målsättningar.

§ 9.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s verksamhet utövas genom följande organ: styrelse, internationell institutsstämma, och institutskansli/sekretariat, institutsavdelningar, sektioner och revisorer.

§ 10.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s Styrelse:
a) Den internationella styrelsen med säte i Lund:
- internationell ordförande (eller president), vice-ordförande (vicepresident), generell sekreterare, styrelsemedlemmar och suppleanter.
b) Den lokala styrelsen för avdelningen i Rumänien, " Fundatia/Akademia EtnoKultura" består av: ordförande, vice ordförande, sekreterare samt styrelse medlemmar.
Andra ledamöter, medlemmar, suppleanter och funktionärer i
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s styrelsen utses på grund av institutets målsättning och behov genom att styrelsen kompletterar sig själv.

§ 10.1. Internationella Ordföranden/Presidenten ell. WärldsPresidenten är högsta myndighet och besitter den högsta funktionen inom
C.T.D - WUTC - tillsammans med den Internationella Presidenten och Generelsekreteraren.
Alla styrelsebeslut skall däremåt undertecknas även av
C.T.D - WUTC:s (I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s) Internationella Vice Ordföranden/Presidenten eller av Generalsekreteraren också.
Det är den internationella presidenten som - i samråd med viceordföranden och de andra rådmedlemmar/styrelsemedlemmar samt stiftaren och valberedningen - föreslår utnämningen av sin efterföljare.
Vid eventuella förhinder eller andra objektiva behov skall den Internationella Vice Presidenten eller Heders Presidenten tillfälligt ersätta eller efterträda den Internationella Presidenten/ VärldsPresidenten.
Wärlds Presidenten leder i samråd med andra styrelseledamöter och specialister
C.T.D - WUTC: ITEK-, TEKIA-, W.U.T.E.C.S:s kulturella, vetenskapliga och ubildningsmässiga helhetsverksamheter såsom:
- leder olika typ av projekt, håller föreläsningar, seminarier och
- skapar internationella och globala kontakter, representerar
C.T.D - WUTC, mm),
- tillser att
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-.TEKIA & W.U.T.E.C.S. målsättningar och styrelsebeslut följs och verkställs samt
- hjälper utvecklingen genom
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. alla organ, avdelningar, studeranden och medlemmar samt samarbetspartners.

§ 10.2. Heders Presidenten av
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. behöver inte aktivt delta, eller det är han som avgör i samråd med den internationella presidenten hur mycket han/hon skall delta i organisationens verksamheter.
Heders presidenten har rätt att i samråd och samförstånd med den internationella presidenten (av
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S), den internationella vice presidenten och de andra rådmedlemmar/styrelsemdlemmar föreslå till C.T.D - WUTC:s styrelse utnämningen av olika styrelseledamöter.

§ 10.3. Den Internationella Vice Ordföranden/Presidentens uppgift är att
a) tillsammans med internationella presidenten, utvecklingssekreteraren och andra styrelseledamöter handha den utvecklings-, utbildningsmässiga ledningen av
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA W.U.T.E.C.S
b) att i samarbete med sekreteraren handha det administrativa och ekonomiska ansvaret för
C.T.D - WUTC
c) att vid behov ersätta den internationella presidenten eller
d) tillse att
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s stadgar följs,
e) kontinuerligt bevaka bidrag och anslagsmöjligheterna,
f) tillse att
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. förvaltning görs enligt dessas målsättningar.
§ 10.4. Presidenten för avdelningen "Fundatia Etnokultura" & "Akademia EtnoKultura/ITEK"(EKTA) i Rumänien har till uppgift;
a) att i samråd med de nationella och internationella ledamöterna handha ledningen av I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. avdelningen
b) att handha det kulturella, vetenskapliga, undervisningsmässiga samt det administrativa-, ekonomiska ansvaret för avdelningen
c) att främja interetnokulturellt- och vetenskapligt samarbete
d) att vid behov internationellt representera den multi-etnokulturella avdelningen
Samma uppgift kommer att ha de andra avdelningsföreståndarna och delvis representanterna (i Ungern, U.S.A. , Rumänien o s v.).

§ 10.5. Den Internationella Sekreterarens, Generalsekreterarens uppgift är att;
a) föra styrelsens protokoll, vara behjälplig vid intern/extern korrespondens samt ansvara för
C.T.D - WUTC: ITEK-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. kansli
b) i samarbete med vice presidenten och den administrativa sekreteraren handha
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA-, W.U.T.E.C.S. ekonomi, kontinuerligt bevaka bidrags- och anslagsmöjliheter, redovisa bokföringen inför styrelsen, förbereda budgetberedning och medverka vid utarbetandet av bugetförslag, upprätta bokslut och ansvara för revisionsberättelse.

§ 10.6. Utbildnings-, utvecklingssekreteraren har till uppgift att ansvara i för utbildningen, utvecklingen och forskningsverksamheten, ge rådgivning och vägledning till studenter, medlemmar och kolaboratörer inom
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S., mm.

§ 10.7. InformationsSekreteraren har till uppgift att ta hand om informationsverksamheten inom
C.T.D - WUTC: ITEK-, TEKIA & WUTECS. samt administrativt arbete.

§ 11.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S' namn och firma tecknas av följande styrelseledamöter: Internationella Presidenten (Rektor), Internationella Vice Presidenten (Dekanus), Generell sekreterare, samt av styrelsens tillfälligt medgivna/berättigade ledamöter.

§ 12.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s medlemmar kan framställa önskemål, förslag eller problem som tas upp till diskussion vid styrelsemöte/rådsmöte eller i generalförsamlingsmöte. Medlem skall då skriftligen meddela sig till C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S informationssekreterare två veckor innan mötet.
Styrelsen kan inkalla till generalförsamling (årsmöte) senast tio (10) dagar före det att denna skall äga rum och då också presentera punkterna på dagordning. Dessutom
C.T.D - WUTC:s styrelse meddelar de ytterligare bestämmelserna som bedöms vara behövliga i stiftelseinstitutets/akademiens samt i universitetets verksamhet.

§ 13.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S:s styrelsen är endast beslutsföra, när alla dessas ledamöter är närvarande eller om någon eller några är föhindrade att närvara, vederbörande suppleant är tillstädes. Varje rådsmedlem, ledamot måste skriftligen avge sin röst, även om vederbörande inte kan delta i generalförsamlingen.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal eller beslutsosäkerhet har styrelsens Ordförande/President och/eller den Internationella Presidenten / Världs Presidenten utslagsröst.

§ 14. Ledamöter som skadar stiftelsens/institutets, akademiens eller universitetets intressen genom förtal eller genom att på ett annat sätt motarbeta deras målsättningar kan efter beslut av styrelsen, avsättas eller uteslutas. Detta gäller också om respektive ledamot under en period av ett år inte är aktiv och inte heller visar intresse längre för det uppdraget han/hon fått inom organisationsarbetet.

§ 15.1. Om ett ledamot, rådsmedlem önskar utträde ur
C.T.D - WUTC, skall detta skriftligen meddelas till sekretariatet per brev.

§ 15. Till styrelseledamot skall i vissa fall utgå skälig ersättning för arbetet i styrelsen i olika arvode och anställningsformer.
C.T.D - WUTC: I.T'E.K_TEKIA_W.U.T.E.C.S kan anställa personal efter de kulturella, vetenskapliga och undervisningsmässiga behoven.

§ 16. Vid
C.T.D - WUTC sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.

§ 17. För granskning av
C.T.D - WUTC: I.T'E.K_, TEKIA & W.U.T.E.C.S förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en lämplig, sakkunnig revisor, som väljs nu för en tid av 1-2 år. För revisor skall utses revisorssuppleant med enahanda kvalifikationer.

§ 18. Alla av de ovannämnda
C.T.D - WUTC: I.T'E.K_,TEKIA_,W.U.T.E.C.S enheter och dess avdelningar kommer att utarbeta var och en, en separat och en gemensam detajlerat verksamhetsstadga/policy och verksamhetsprojekt som kommer att disskuteras och accepteras av respektive styrelseråd/er. Detta skall vara gällande för C.T.D - WUTC: I.T'E.K_TEKIA_W.U.T.E.C.S. både inre och uttre verksamhet.

§ 19. C.T.D - WUTC: I.T'E.K_TEKIA och W.U.T.E.C.S:s Internet-hemsida http://worlduniversitycenter.net skall innehålla 'det vesäntliga' och på grund av dess natur och syfte måste den skötas och ständigt innehållsmässigt uppdateras på ett kreativt sätt i samband med C.T.D - WUTC:s målsättningar, ändamål, syften och verksamhetsprocess.

§ 20. Upplösning: - endast generalförsamlingen i överenskommelse med Stiftaren får upplösa C.T.D - WUTC som stiftelse. Beslut om upplösning fordrar att två tredjedelar (2/3) av C.T.D - WUTC:s internationella styrelsemedlemmar, i överenskommelse med stiftaren, biträder beslutet. Vid lika röstetal eller beslutsosäkerhet har styrelsens ordförande/president och/eller den internationella presidenten (världspresidenten) samt stiftaren utslagsröst.
Vid organisationens upplösning är det generalförsamlingen som skall besluta även om förvaltningen av organisationens tillgångar tills en motsvarande organisation liknande C.T.D - WUTC har bildats och kan överta förvaltningen av C.T.D - WUTCs tillgångar.

§ 21. Ändring*, precisering av dessa stadgar skall ske bara genom
C.T.D - WUTC:s styrelsebeslut.


* C.T.D - WUTC = C.T.D / U.T.C / F.T.K - WUTC/WUTK (Wuni)
** Senast ändrat 2013


C.T.D / U.T.C / F.T.K: World University Center Of Total Development / Culture - ITE.K, TEKIA, WUTECS, EKTA
(Org. nr. 845002-7274/95)
Box 4173 227 22 Lund
Email: InfoPortal@WorldUniversityCenter.net
http://worlduniversitycenter.net
President/Ordförande:Adalbert B. Fodor, PhD (TCSc.) >>
E-mail:Adalbert.B.Fodor@worlduniversitycenter.nethttp://worlduniversitycenter.net


Copyright © 1994/95 - 2023 © C.T.D / U.T.C / F.T.K - WUTC: I.T'E.K-, TEKIA, W.U.T.E.C.S.© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.